English   Portuguęs   Espańol   Српски   Русский   中文   한국어   Français   עברית  മലയാളം  አማርኛ   Română

Podcast

Home
More Books


Zip Files
Text Files
Donations

Audio Book Store

View or Sign Guestbook

About Us
About E. G. White
Contact Us
Copyright Info

Help

Links

e-Sword Home
Best Free Bible Study Software Online

Advent Pioneer Books
P. O. Box 1756
Collegedale, TN 37315
(423) 600-0010

BIBLIA sau Sfânta Scriptură Audio
Ellen G. White Carti

If you have been blessed by this site, please consider making a donation to support us.

thedesireofages.com
truthfortheendtime.org
truthfortheendtime.com
adventpioneerbooks.net
adventpioneerbooks.com
greatcontroversy.net

Pastors age 40 and below of all denominations rank Ellen White among the authors who have most influenced their Bible teaching. Poll Results (See the 15th paragraph on the page)

Search the complete collection of published writings of Ellen G. White.

If you would like to purchase all 38 complete unabridged books on this site on mp3 CD for one low price of only
$75.00 $69.99 U.S. !! (FREE Shipping!!!)
click here

 

 

 

 


Istoria faptelor apostolilor zip


Use this Banner on Your Website!
Click here for more banners.

 

Istoria faptelor apostolilor

PREFATĂ
Capitolul 1 PLANUL LUI DUMNEZEU CU BISERICA SA
Capitolul 2 INSTRUIREA CELOR DOISPREZECE
Capitolul 3 MAREA ÎNSĂRCINARE
Capitolul 4 ZIUA CINCIZECIMII
Capitolul 5 DARUL DUHULUI
Capitolul 6 LA POARTA TEMPLULUI
Capitolul 7 AVERTIZARE ÎMPOTRIVA FĂTĂRNICIEI
Capitolul 8 ÎNAINTEA SINEDRIULUI
Capitolul 9 CEI SAPTE DIACONI
Capitolul 10 PRIMUL MARTIR CRESTIN
Capitolul 11 EVANGHELIA ÎN SAMARIA
Capitolul 12 DIN PRIGONITOR, UCENIC
Capitolul 13 ZILE DE PREGĂTIRE
Capitolul 14 ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI
Capitolul 15 LIBERAT DIN ÎNCHISOARE
Capitolul 16 SOLIA EVANGHELIEI ÎN ANTIOHIA
Capitolul 17 SOLI AI EVANGHELIEI
Capitolul 18 PREDICAREA PRINTRE PĂGÂNI
Capitolul 19 IUDEI SI NEAMURI
Capitolul 20 PROSLĂVIREA CRUCII
Capitolul 21 ÎN TINUTURILE MAI DEPĂRTATE
Capitolul 22 TESALONIC
Capitolul 23 BEREA SI ATENA
Capitolul 24 CORINT
Capitolul 25 EPISTOLELE CĂTRE TESALONICENI
Capitolul 26 APOLO LA CORINT
Capitolul 27 EFES
Capitolul 28 ZILE DE OSTENEALĂ SI ÎNCERCĂRI
Capitolul 29 SOLIE DE AVERTIZARE SI ÎNDEMN
Capitolul 30 CHEMAREA LA O TREAPTĂ MAI ÎNALTĂ
Capitolul 31 ASCULTAREA SOLIEI
Capitolul 32 O BISERICĂ DARNICĂ
Capitolul 33 LUCRÂND ÎN CONDITII DIFICILE
Capitolul 34 O SLUJIRE CONSACRATĂ
Capitolul 35 MÂNTUIREA PENTRU IUDEI
Capitolul 36 APOSTAZIA DIN GALATIA
Capitolul 37 ULTIMA CĂLĂTORIE A LUI PAVEL LA IERUSALIM
Capitolul 38 PAVEL CA ÎNTEMNITAT
Capitolul 39 PROCESUL DE LA CEZAREA
Capitolul 40 PAVEL CERE SĂ FIE TRIMIS ÎNAINTEA CEZARULUI
Capitolul 41 "VREI SĂ MĂ ÎNDUPLECI"
Capitolul 42 CĂLĂTORIA SI NAUFRAGIUL
Capitolul 43 ÎN ROMA
Capitolul 44 CASA CEZARULUI
Capitolul 45 SCRISORI DIN ROMA
Capitolul 46 ÎN LIBERTATE
Capitolul 47 ULTIMA ARESTARE
Capitolul 48 PAVEL ÎNAINTEA LUI NERO
Capitolul 49 ULTIMA EPISTOLĂ A LUI PAVEL
Capitolul 50 OSÂNDIT LA MOARTE
Capitolul 51 UN SUB-PĂSTOR CREDINCIOS
Capitolul 52 STATORNIC PÂNĂ LA MOARTE
Capitolul 53 IOAN, APOSTOLUL IUBIT
Capitolul 54 UN MARTOR CREDINCIOS
Capitolul 55 SCHIMBAT PRIN HAR
Capitolul 56 PATMOS
Capitolul 57 DESCOPERIREA
Capitolul 58 BISERICA BIRUITOARE

Credits:

INTERCER

http://intercer.net/

 

Copyright Advent Pioneer Books, P. O. Box 1756, Collegedale, TN 37315 --(423) 600-0010