English   Portuguęs   Espańol   Српски   Русский   中文   한국어   Français   עברית  മലയാളം  አማርኛ   Română

Podcast

Home
More Books


Zip Files
Text Files
Donations

Audio Book Store

View or Sign Guestbook

About Us
About E. G. White
Contact Us
Copyright Info

Help

Links

e-Sword Home
Best Free Bible Study Software Online

Advent Pioneer Books
P. O. Box 1756
Collegedale, TN 37315
(423) 600-0010

BIBLIA sau Sfânta Scriptură Audio
Ellen G. White Carti

If you have been blessed by this site, please consider making a donation to support us.

thedesireofages.com
truthfortheendtime.org
truthfortheendtime.com
adventpioneerbooks.net
adventpioneerbooks.com
greatcontroversy.net

Pastors age 40 and below of all denominations rank Ellen White among the authors who have most influenced their Bible teaching. Poll Results (See the 15th paragraph on the page)

Search the complete collection of published writings of Ellen G. White.

If you would like to purchase all 38 complete unabridged books on this site on mp3 CD for one low price of only
$75.00 $69.99 U.S. !! (FREE Shipping!!!)
click here

 

 

 

 


Hristos Lumina Lumii zip


Use this Banner on Your Website!
Click here for more banners.

 

Hristos Lumina Lumii

PARTEA I PRIVIRE GENERALĂ

Cap.1 - DUMNEZEU CU NOI
Cap.2 - POPORUL ALES
Cap.3 - ÎMPLINIREA VREMII

PARTEA II P R I M I I A N I

Cap.4 - VI S-A NĂSCUT UN MÎNTUITOR
Cap.5 - CONSACRAREA
Cap.6 - AM VĂZUT STEAUA LUI
Cap.7 - CA UN PRUNC
Cap.8 - SUIREA LA IERUSALIM
Cap.9 - ZILELE DE LUPTĂ

PARTEA III C E L U N S

Cap.10 - GLASUL ÎN PUSTIE
Cap.11 - BOTEZUL
Cap.12 - ISPITIREA LUI ISUS
Cap.13 - BIRUINŢA
Cap.14 - NOI AM AFLAT PE MESIA
Cap.15 - LA NUNTA DIN CANA
Cap.16 - ÎN TEMPLUL SĂU
Cap.17 - NICODIM
Cap.18 - EL TREBUIE SĂ CREASCĂ
Cap.19 - LA FÂNTÂNA LUI IACOV
Cap.20 - NUMAI DACĂ VEDEŢI SEMNE ŞI MINUNI
Cap.21 - BETESDA ŞI SINEDRIUL
Cap.22 - ÎNCHIDEREA ŞI MOARTEA LUI IOAN BOTEZĂRORUL

PARTEA IV ZILE DE FĂGĂDUINŢĂ

Cap.23 - ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU S-A APROPIAT
Cap.24 - NU ESTE ACESTA FIUL TÎMPLARULUI ?
Cap.25 - CHEMAREA LA MARE
Cap.26 - LA CAPERNAUM
Cap.27 - POŢI SĂ MĂ CURĂŢEŞTI
Cap.28 - LEVI-MATEI
Cap.29 - SABATUL
Cap.30 - ALEGEREA CELOR DOISPREZECE
Cap.31 - PREDICA DE PE MUNTE
Cap.32 - SUTAŞUL
Cap.33 - CINE SUNT FRAŢII MEI ?
Cap.34 - INVITAŢIA
Cap.35 - TACI, FII LINIŞTITĂ
Cap.36 - ATINGEREA CREDINŢEI
Cap.37 - CEI DINTÂI EVANGHLIŞTI
Cap.38 - VENIŢI DE VĂ ODIHNIŢI
Cap.39 - DAŢI-LE VOI SĂ MĂNÂNCE

PARTEA V IVIREA UMBRELOR

Cap.40 - O NOAPTE PE LAC
Cap.41 - CRIZA DIN GALILEA
Cap.42 - TRADIŢIA
Cap.43 - DESPĂRŢIRILE SFĂRÂMATE
Cap.44 - ADEVĂRATUL SEMN
Cap.45 - UMBRELE CRUCII
Cap.46 - SCHIMBAREA LA FAŢĂ
Cap.47 - SERVIRE
Cap.48 - CINE ESTE MAI MARE

PARTEA VI CEL LEPĂDAT

Cap.49 - LA SĂRBĂTOAREA CORTURILOR
Cap.50 - PRINTRE CURSE
Cap.51 - LUMINA VIEŢII
Cap.52 - PĂSTORUL DIVIN
Cap.53 - ULTIMA CĂLĂTORIE DIN GALILEA
Cap.54 - SAMARITEANUL MILOS
Cap.55 - NU CU ARĂTAREA ÎN AFARĂ
Cap.56 - BINECUVÂNTAREA COPIILOR
Cap.57 - UN LUCRU ÎŢI LIPSEŞTE
Cap.58 - LAZĂRE, VINO AFARĂ
Cap.59 - UNELTIRI

PARTEA VII APROAPE DE SFÂRŞIT

Cap.60 - LEGEA ÎMPĂRĂŢIEI CELEI NOI
Cap.61 - ZACHEU
Cap.62 - LA OSPĂŢUL DIN CASA LUI SIMON
Cap.63 - ÎMPĂRATUL TĂU VINE
Cap.64 - UN POPOR BLESTEMAT
Cap.65 - TEMPLUL CURĂŢIT DIN NOU
Cap.66 - CONTROVERSA
Cap.67 - VAIURI PENTRU FARISEI
Cap.68 - ÎN CURTEA DE AFARĂ
Cap.69 - PE MUNTELE MĂSLINILOR
Cap.70 - ACEŞTI FOARTE NEÎNSEMNAŢI FRAŢI AI MEI
Cap.71 - UN SERV AL SERVILOR
Cap.72 - ÎN AMINTIREA MEA
Cap.73 - SĂ NU VI SE TULBURE INIMA

PARTEA VIII CEL RĂSTIGNIT

Cap.74 - GHETSEMANI
Cap.75 - ÎNAINTEA LUI ANA ŞI A CURŢII DE JUDECATĂ A LUI CAIAFA
Cap.76 - IUDA
Cap.77 - ÎN SALA DE JUDECATĂ A LUI PILAT
Cap.78 - GOLGOTA
Cap.79 - S-A SFÂRŞIT

PARTEA IX LA TRONUL TATĂLUI

Cap.80 - ÎN MORMÂNTUL LUI IOSIF
Cap.81 - DOMNUL A ÎNVIAT
Cap.82 - PENTRU CE PLÂNGI ?
Cap.83 - PE CALEA CĂTRE EMAUS
Cap.84 - PACE VOUĂ !
Cap.85 - DIN NOU LA MARE
Cap.86 - DUCEŢI-VĂ ŞI ÎNVĂŢAŢI TOATE NEAMURILE
Cap.87 - LA TATĂL MEU ŞI LA TATĂL VOSTRU

Credits:

INTERCER

http://intercer.net/

 

Copyright Advent Pioneer Books, P. O. Box 1756, Collegedale, TN 37315 --(423) 600-0010